VTEM newsroll
VTEM newsroll
VTEM newsroll
VTEM newsroll
VTEM newsroll

News

Core Standard

Contact Us

hoem img 01 hoem img 02
UL / CUL Class 2 OUTDOOR APPLICATION
Power solutions experts

Hongmei Neon Equipment Factory
Fanghua Guangyuan Electronics Co., Ltd.

No. 1-3, Panlong Industrial Area, Longxi Avenue, Liwan District, Guangzhou, (P.R.China)
Zip code: 510378

Tel: +86 20 81608506 +86 20 81609621
Fax:+86 20 81609523